* Rodowód. Rzeźby prof. Stanisława Kulona

WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK/ LISTOPAD 2009 Muzeum Diecezjalne w Pelplinie Wystawa RODOWÓD. RZEŹBY STANISŁAWA KULONA pod Patronatem Biskupa Diecezjalnego prof. dr. hab. Jana Bernarda Szlagi. w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie, ul. Biskupa Dominika 11, tel. +48 58 536 12 21 Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego: http://sm-rozstaje.pl/tvo/6-ar.php S6307469 Termin: 12 września-30 października 2009 roku Przedłużona do 15 listopada 2009 r. Organizacja wystawy: Biuro Promocji Sztuk Jacek Chromy, www.biuropromocjisztuk.pl Muzeum Diecezjalne w Pelplinie, www.muzeum.diecezja.org Kuratorzy wystawy: Jacek Chromy, Agnieszka Guzowska, ks. Wincenty Pytlik. Organizatorzy wystawy dziękują Firmie RENESANS TRANS Fine Arts Packing & Shipping za transport rzeźb do Pelplina. _________________________________________________________________________________

Wystawa powstała w ramach projektu MISTRZOWIE RZEŹBY

www.mistrzowierzezby.pl __________________________________________________________________________________

Ekspozycja ukazała ponad 50-letni dorobek twórczy Stanisława Kulona. W dwóch salach Muzeum prezentuowaliśmy ponad 50 rzeźb oraz 28  reliefowanych tablic oryginalnej “Drogi Krzyżowej”, która obrazuje osobiste doświadczenia Stanisława Kulona związane z zesłaniem na Ural.

Tematyka rzeźb odzwierciedlała zarówno dynamikę twórczego rozwoju Artysty jak i jego zaangażowanie w uniwersalne problemy ludzkie, refleksję nad dobrem, złem oraz prawdą.

Stanisław Kulon zaliczany jest do grona najwybitniejszych współczesnych rzeźbiarzy europejskich, wykorzystujących w swoich dziełach przede wszystkim drewno.

Urodził się w 1930 roku w Sobiesku na Kresach Wschodnich. Kształcił się pod kierunkiem prof. Antoniego Kenara w zakopiańskim Liceum Technik Plastycznych, które ukończył w 1952 roku. W latach 1952-1958 studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowniach prof. Ludwiki Nitschowej i prof. Mariana Wnuka. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w 1958 roku. Od 1958 do 1966 był asystentem w pracowni prof. L. Nitschowej. Od 1988 do 2000 roku był profesorem Wydziału Rzeźby w swojej macierzystej uczelni.

_______________________________________________________________________________________ Stanisław Kulon – to już dzisiaj coraz rzadziej spotykany talent naturalny – prawdziwy. Talent odporny na wszelkie obróbki, szkolenia, trendy, mody. Posiada naturalny kompas wskazujący Mu jego kierunek artystycznej wędrówki. Wiedzie Go intuicja, instynkt twórczy, który chroni Go także przed obcymi jego naturze pokusami współczesności. Sztuka ta jest całkowicie wiarygodna. Jest Jego modlitwą o miłość, dobro, uczciwość i piękno. Jest ucieczką przed krzywdą, złem, kompleksami. Drewno – najbardziej żywy z materiałów rzeźbiarskich – jest przypisane całkowicie osobowości Kulona. Istnieje między nimi jakieś tajemnicze porozumienie wzajemnego stwarzania się, pełnego taktu, zrozumienia i troski o dzieło. Drewno to „instrument” w rękach artysty z absolutnym słuchem. Sztuka Stanisława Kulona jest Jego egzystencją materialną i duchową. Jest zakochaniem w szarym pracowitym dniu, jest samotnością w Jego ogrodzie marzeń, rosnących nadziei, jest Jego cierpieniem, ludzką godnością. Współczesność nieustannie oferuje wydarzenia. Prezentacja prac Kulona nie jest wydarzeniem, jest po prostu pokazem znakomitej rzeźby. Jest w tych pracach zgłębiona refleksja o ludzkim dramacie istnienia. Ale jest też uśmiech, łagodne ciepło, pogoda ducha. Sztuka Kulona jest ludzką potrzebą dawania – dawania piękna. Cała Jego twórczość zrodzona jest z wiary w szczerość, autentyzm, jest wyrazista etycznie i estetycznie, jest pięknem zrodzonym z talentu. Dorobek artystyczny Stanisława Kulona jest niekwestionowaną wartością w polskiej kulturze.

Jan Kucz

S6307456 S6307462 S6307501 08   ___________________________________________________________________________]]>