* PRZED 2006 r.

Przed wiosną 2006 roku Biuro Promocji Sztuk jeszcze nie istniało. Jednak moje doświadczenie wystawiennicze rozwijało się od 1980 roku. W realizacji niektórych wystaw brałem udział jako współpracownik lub komisarz, dziś zwany kuratorem. Uczyłem się. Współpracowałem z doświadczonymi muzealnikami, projektantami przestrzeni, wystawiennikami, którzy kształtowali i umacniali moje przekonanie, że warto robić wystawy! Od roku 2000 grono moich Współpracowników okrzepło. Pracujemy razem do dziś.  Z czasem odważyłem się realizować własne pomysły i scenariusze.

Pozwalam  więc sobie na tej stronie w zakładce /Przed 2006 r. przywołać wystawy i realizacje muzealne, które najmocniej pamiętam. Dzięki temu zapisowi nie będę już nudził ludzi opowiadaniem, jak to było… Choć jest to też swoistym przywilejem  coraz bardziej poważnego mojego wieku.

Jacek Chromy

       ]]>