Stanisław Kiczko. Kościoły Grodzieńszczyzny

Wystawa prezentowana była  od 27 lutego do 31 marca 2012 r. w Katolickim Centrum Kultury DOBRE MIEJSCE – Warszawa Bielany, ul. Dewajtis 3.

]]>