RODO

 • Administratorem przekazanych danych osobowych w ramach współpracy jest Biuro Promocji Sztuk Jacek Chromy, ul. Wolfkego 14 lok. 41, 01-494 Warszawa, NIP 5221225645. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do wszystkich danych udostępnionych naszej Firmie. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Administratorem:
 • – mail: biuro@biuropromocjisztuk.pl, – telefonicznie: +48 660 680 914, – listownie: Biuro Promocji Sztuk Jacek Chromy, ul. Wolfkego 14 lok. 41, 01-494 Warszawa. 2 .Dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w szczególności: – zawarcia i realizacji umów sprzedaży, zakupu oraz świadczenia usług (art. 6 ust. 1 RODO). – działań niezbędnych do rozpatrzenia złożonej reklamacji lub obsługi zgłoszenia skierowanego do Administratora, (art. 6 ust. 1 RODO). – dochodzenia i ochrony wzajemnych roszczeń
  1. Dane przetwarzane są przez Administratora w celach określonych powyżej, przez okres ich trwania, a następnie do czasu wycofania zgody .
  1. Podanie Danych Administratorowi jest dobrowolne, ale niezbędne do celów związanych z zawarciem i realizacją umów sprzedaży, zakupu oraz świadczenia usług, działań niezbędnych do rozpatrzenia złożonej reklamacji lub obsługi zgłoszenia skierowanego do Administratora, dochodzenia i ochrony wzajemnych roszczeń, w tym jest niezbędne dla realizacji wymogów ustawowych nałożonych na Administratora.
  1. Dane będą udostępniane tylko i wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  1. Każdej osobie fizycznej przysługuje prawo dostępu do swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, zadania ich sprostowania, do cofnięcia zgody lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na zasadach wynikających z przepisów prawa.
  1. Jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda strony umów wymienionych powyżej ma również ona prawo ją cofnąć w dowolny sposób w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  1. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  ]]>

  Wystawa "Wrota Miłosierdzia. Rzeźby prof. Gustawa Zemły"

  Wystawa “Wrota Miłosierdzia. Rzeźby Gustawa Zemły” w nowej siedzibie Muzeum Archidiecezji Warszawskiej na Starym Mieście trwać będzie do końca września 2016 r. Prezentuje ona unikalny cykl płaskorzeźb prof. G. Zemły pt. “Caritas” (15 tablic z brązu) oraz poprzedzające go w czasie cykle “Wrota do przeszłości”, “Droga Krzyżowa” i “Ave Maria”. Płaskorzeźby – (jest ich 66, powstały w latach 1998-2012) – są niezwykle wartościowym przykładem współczesnej sztuki polskiej, sięgającej do tematyki biblijnej i historii Kościoła. Cykle składają się z tablic o wym. ok. 20 x 30 cm. Są bardzo ekspresyjne, wręcz malarskie, swą wyrazistością formalną i tematyczną pozostawiają niezatarte wrażenie. Prezentowane są stosunkowo rzadko. Są  nawiązaniem do wielkich przedstawień rzeźbiarskich realizowanych na drzwiach do świątyń (np. drzwi gnieźnieńskie, płockie). Jednocześnie goście muzeum będą mieli okazję poznać kameralną twórczość rzeźbiarza powszechnie znanego z realizacji monumentalnych, np. pomników Powstań Śląskich, Monte Cassino, Polegli Niepokonani itp. Ten typ twórczości Zemły reprezentuje kilkanaście rzeźb pełnoplastycznych, nawiązujących tematycznie do cyklów płaskorzeźb. Na uwagę zasługuje model pomnika  Jana Pawła II, gipsowy portret kardynała Stefana Wyszyńskiego, (który być może doczeka się odlewu w brązie), polichromowany, patynowany gipsowy portret Matki Teresy z Kalkuty oraz imaginacyjny portret Piłata, będący jednocześnie autoportretem artysty. Wyjątkowa jest też podobizna mistrza rzeźbiarzy – Michała Anioła – także zwykle nie pokazywana publiczności. Wystawie towarzyszy album, w którym w naturalnej wielkości reprodukowane są płaskorzeźby z cyklu “Caritas”. Wstęp do książki napisał bp Michał Janocha. Książkę można będzie kupić w Muzeum. Ekspozycja i album przygotowane zostały w Roku Miłosierdzia. Można mieć także nadzieję, że przybywający do Warszawy uczestnicy Światowych Dni Młodzieży zainteresują się wystawą. Zachęcamy parafie przyjmujące pielgrzymów, biura obsługi turystów i przewodników do włączenia wystawy w program zwiedzania Stolicy. Wystawa w MAW (ul. Dziekania 1, 00-279 Warszawa – przy Katedrze) czynna jest: wtorek-piątek: 12.00–18.00, sobota-niedziela 12.00–16.00 – do końca września br. Informacje, zapisy: tel. +48 22 621 34 14, e-mail: muzeum@maw.art.pl, www. maw.art.pl Informacja o Autorze: Kazimierz Gustaw Zemła urodził się w Jasienicy Rosielnej na Rzeszowszczyźnie 1 listopada 1931 r. W latach 1952-1958 studiował w warszawskiej ASP. Od ukończenia studiów do 2002 r. pracował jako wykładowca na macierzystej uczelni. Twórczość rzeźbiarską Zemły charakteryzuje bardzo silne poczucie dramatyzmu oraz metaforyczność i symboliczny charakter formy. Pomniki: „Powstańców Śląskich” w Katowicach (1967), „Polegli Niepokonani” w Warszawie (1973), „Czynu Polaków” w Szczecinie (1979), „Monte Cassino” w Warszawie (1999), „H. Sienkiewicza” w Łazienkach (2000), oraz zespół 40 rzeźb sakralnych wykonanych dla kościoła w Mistrzejowicach (1980-1990) to dzieła dla autora bardzo ważne, sumujące doświadczenia wieloletniej pracy rzeźbiarskiej. Artysta miał ponad 65 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Brał udział w ponad 20 wystawach międzynarodowych i 55 wystawach krajowych. Otrzymał wiele nagród i wyróżnień. [gallery columns="4" link="file" ids="1744,1734,1740,1743,1737,1735,1741,1738,1733,1739,1742,1736"]]]>

  Człowiek a forma zabudowy jego przestrzeni egzystencjalnej

  STAWICKA okł1013   Maria Stawicka-Wałkowska  “Człowiek a forma zabudowy jego przestrzeni egzystencjalnej” (The human and the form of constructing human existential space) Przedmowa: prof. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell, dr hab. inż. arch. Antoni Tarszkiewicz, profesor Politechniki Gdańskiej Format: 23 x 23 cm, stron 144, oprawa miękka ISBN 978-83-941656-0-4 Wydanie I, Biuro Promocji Sztuk Jacek Chromy, Warszawa 2015 Cena detaliczna: 42,00 zł Zamówienia prosimy składać pisząc na adres mailowy: biuro@biuropromocjisztuk.pl     Prof. dr hab. inż. arch. Maria Stawicka-Wałkowska jest absolwentką Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej (1962 r.), na którym podjęła swoją pierwszą pracę. Od 1965 r do 2001 r. była pracownikiem naukowym w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie i od 1995 r. równocześnie  kierownikiem Katedry Architektury Morskiej i Przemysłowej na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej (do 2009 r.) Jest autorką i współautorką ponad dwustu publikacji i projektów z zakresu metod zabezpieczania przed hałasem przemysłowym i komunikacyjnym oraz zrównoważonego rozwoju w budownictwie. Wydana właśnie książka – “Człowiek a forma zabudowy jego przestrzeni egzystencjalnej” – jest przekrojowym esejem, w którym Autorka porusza różnorodne zagadnienia z dziedziny architektury, psychologii i filozofii, które są wynikiem Jej wieloletniej pracy pedagogicznej i naukowej i doświadczenia życiowego. Publikacja adresowana jest zarówno do profesjonalistów architektów jak i do adeptów architektury. Także czytelnik zainteresowany szeroko pojętą przestrzenią egzystencjalną znajdzie w tej bogato ilustrowanej książce wiele ważnych i inspirujących informacji. Autorka zabiera Czytelnika w ciekawą podróż po świecie, w którym architektura jest ważnym sposobem wyrażania potrzeb ludzkich; próbuje odpowiedzieć nie tylko na pytanie w jaki sposób uczynić przestrzeń zabudowaną przyjazną człowiekowi, ale także dlaczego tak?  ]]>

  Czerwona Apokalipsa

  Piotr Szubarczyk – “Czerwona Apokalipsa”. Agresja Związku Sowieckiego na Polskę i jej konsekwencje (Wydawnictwo AA i Biuro Promocji Sztuk Jacek Chromy). Historyczna opowieść o kulisach sowieckiej agresji na Polskę 17 września 1939 r. Autor – ceniony  historyk i publicysta – relacjonuje przebieg najważniejszych wydarzeń z września 1939 r. na wschodzie kraju oraz intensywnej eksterminacji obywateli Rzeczypospolitej w sowieckiej zonie okupacyjnej, szczególnie do lata 1942 r., czyli do momentu wyjścia żołnierzy gen. Władysława Andersa z nieludzkiej ziemi. W książce przedstawiono kulisy wydarzeń poprzedzających agresję (zwłaszcza okoliczności zawarcia paktu Ribbentropp-Mołotow) oraz jej dramatyczne konsekwencje: aresztowania, zbrodnie wojenne, współpracę hitlerowców i sowietów przy eksterminacji Polaków, sowieckie zbrodnie więzienne i marsze śmierci, zagładę polskich oficerów w Katyniu, zbrodnicze deportacje oraz liczne prześladowania wymierzone w Kościół katolicki i polską inteligencję. Przypomina prawdę historyczną, która przez długie lata była przed Polakami ukrywana i zakłamywana. Nawet teraz wiele faktów wciąż zdumiewa i zaskakuje. Znakomita książka, którą czyta się jednym tchem! W książce zamieszczono również kolorowe reprodukcje 33 rzeźb prof.Stanisława Kulona – pochodzącego z Kresów wybitnego artysty i wykładowcy warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych – przedstawiających jego doświadczenia z deportacji w głąb Rosji Sowieckiej. Książkę można kupić na stronie internetowej Wydawnictwa AA.]]>

  Wystawa Jan Paweł II – do kupienia

  WystawaJP 2014_plansza bez loga Przykładowa plansza wystawy “Jan Paweł II jakiego pamiętamy”[/caption] Proponujemy zakup wystawy poświęconej św. Janowi Pawłowi II. Wystawa jest przeznaczona do ekspozycji w szkołach – w salach lekcyjnych, na korytarzach, przy okazji rocznic itp. a także w bibliotekach, gminach, ośrodkach kultury i parafiach. Składa się z 24 plansz w formacie A3 każda, z otworami do łatwego zawieszenia.  Jest trwała, bo wykonana na aluminium i piance poliuretanowej. Na kolejnych planszach znajdziemy fotografie z 25 lat pontyfikatu Papieża Polaka oraz fragmenty tekstów z Jego nauczania. Wystawa jest nieprzemijająca, gdyż nauczanie papieża takie jest, zaś  np. w szkołach wciąż pojawiają się nowi uczniowie i wszędzie wciąż zmienia się kontekst życia. Ukazuje Jana Pawła II jakiego pamiętamy – taki jest tez tytuł wystawy – “Jan Paweł II jakiego pamiętamy”. Koszt ekspozycji wraz z przesyłką wynosi zaledwie 850,00 zł! Dodatkowo, nieodpłatnie, na planszach możemy umieścić znak graficzny szkoły lub innej instytucji, np. gminy, starostwa, biblioteki, zamawiającej wystawę. Zachęcamy do zamawiania wystawy. Warto to zrobić także po uroczystościach kanonizacyjnych Jana Pawła II. Prosimy wysyłać maile na adres: biuro@biuropromocjisztuk.pl lub dzwonić: 660 680 914. Zamówienia realizujemy do 14 dni roboczych.]]>

  FENIKS 2014 – Wyróżnienie dla albumu "Płaskorzeźby"

  Samarytanin IMG_2095maly Okladka Pelplin(2)Z satysfakcją informujemy, że wydany przez nas album„Gustaw Zemła. Płaskorzeźby. Wrota do przeszłości. Droga krzyżowa. Caritas, Ave Maria”, został wyróżniony podczas XX Targów Wydawców Katolickich. Jury konkursu przyznało wyróżnienie za Żywe świadectwo Tajemnicy pulsującej w płaskorzeźbach Gustawa Zemły. Dowód na to, jak artystyczna wizja może otrzeć się o Absolut. Album towarzyszył zeszłorocznej wystawie płaskorzeźb prof Gustawa Zemły, pokazywanej w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie. Oprócz Biura Promocji Sztuk pamiątkowy dyplom otrzymali: prof. Gustaw Zemła – autor reprodukowanych płaskorzeźb oraz Jacek Chromy i Magdalena Hniedziewicz, którzy poprzedzili publikację wprowadzeniem i wstępem. Dziękujemy za cenne wyróżnienie. NAKŁAD WYCZERPANY „Gustaw Zemła. Płaskorzeźby. Wrota do przeszłości, Droga krzyżowa , Caritas, Ave Maria” ISBN 978-83-92749-5-5 Format: 23 x 34 cm Stron: 96]]>

  Katalog wystawy Stanisław Kulon – "Świadectwo 1939-1946". Pelplin październik 2013-styczeń 2014

  09_S_P1020016-kadr13_S_P1020008_kadr16_S_P1020003_kadr [caption id="attachment_1486" align="alignnone" width="454"] Wystawa “Świadectwo” w Pelplinie[/caption]

  Album “Świadectwo 1939-1946. Płaskorzeźby” ISBN 978-83-926749-3-1 Format: 16,5×23,5 cm; stron: 48. Cena: 10,00 zł Książkę zamówić można mailem: biuro@biuropromocjisztuk.pl

  ]]>

  JAN PAWEŁ II JAKIEGO PAMIĘTAMY – Wystawa planszowa do wypożyczenia

  Nauczanie Jana Pawła II i fotografie Ryszarda Rzepeckiego.

  Oferujemy wypożyczenie wystawy, która składa się z 46 plansz o wym. 70 x 100 cm, nie wymaga stelażu, jest łatwa w transporcie i montażu. Zamówienia można składać telefonicznie: tel. 660 680 914, mailem: biuro@biuropromocjisztuk.pl

  Wystawa prezentowana w krużgankach katedry w Pelplinie

  Wystawa składa się z 48 plansz o wymiarach 70 x 100 cm, które składane są po dwie: fotografia + tekst, co daje 24 zestawy tematyczne. Ekspozycja nie wymaga dodatkowego stelażu, zapewnia elastyczne dostosowanie do wnętrza, w którym będzie prezentowana.
  Koszt wypożyczenia wystawy obejmuje także transport plansz w obie strony, montaż i demontaż. Sugerowany czas wypożyczenia – 2 tygodnie.
  Cena za wypożyczenie:
  – w Warszawie i okolicy do 40 km – 860,00 zł + VAT
  – poza Warszawą, 40-150 km – 1200,00 zł + VAT
  – w odległości 0d 150- 250 km – 1400,00 zł + VAT
  – powyżej 240 km – cena do uzgodnienia.]]>

  ALBUM "1943 WOŁYŃ 1944. Szkice"

  Dostępny w sprzedaży jest album zawierający 20 szkiców prof. Stanisława Kulona, które są artystyczną, niezwykle ekspresyjną wizją rzezi wołyńskiej.
  Wstęp do albumu napisała p. dr hab. Renata Rogozińska.
  Format: 33 x 23,5 cm
  Stron 64. Oprawa twarda
  ISBN 978-83-926749-3-1
  Cena: 45,00 PLN

  ZAMÓW

  Partnerem wydania albumu jest Fundacja Stefczyka,
  która wspiera inicjatywy przyczyniające się do zachowywania narodowej pamięci i ochrony historycznej świadomości Polaków.

  Polecam publikację, wobec której nie można przejść obojętnie
  ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

  Stanisław Kulon urodził się w 1930 r. w Sobiesku na Kresach Wschodnich, skąd jako dziesięcioletni chłopiec wraz z całą rodziną został deportowany przez Rosjan na Ural. Stracił tam rodziców i troje rodzeństwa. Z pozostałymi przy życiu braćmi i siostrą trafił do rosyjskich sierocińców, skąd po wojnie powrócił do Polski. Kształcił się pod kierunkiem prof. Antoniego Kenara w zakopiańskim Liceum Technik Plastycznych, które ukończył w 1952 r. W latach 1952-1958 studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowniach prof. Ludwiki Nitschowej i prof. Mariana Wnuka. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w 1958 r. Od 1988 do 2000 r. był profesorem Wydziału Rzeźby w swojej macierzystej uczelni.
  Wydana przez Biuro Promocji Sztuk książka jest artystycznym rodzajem dokumentu, opowiadającego historię XX-wiecznej Polski. Dramatu dziś często zapominanego, spychanego do zbiorowej niepamięci. Wielka sztuka często angażowała się w dawanie świadectwa prawdzie i mówiła, czasem drastycznie, o ludzkiej naturze – dobrej i złej, o nienawiści i bohaterstwie. Szczególnie poruszające są te jej przejawy, które dotyczą zwykłego człowieka. Tak jest w przypadku ujętych w album szkiców prof. Stanisława Kulona. To, co jest siłą jego sztuki rzeźbiarskiej, płynące z jego własnych przeżyć i doświadczeń pokolenia, jest też obecne w szkicach cyklu wołyńskiego.
  Nierzadko oglądający chce odwrócić wzrok, liczni zadają sobie pytanie: czy to prawda? Autentyzm dobywający się z rozedrganej kreski, wydobywającej drastyczne sceny, zawiera w sobie odpowiedź. – To jest świadectwo! Inne niż fotografie, opowieści bezpośrednich świadków, ale jakby będące uniwersalizującą soczewką ludzkiego cierpienia widzianego w perspektywie Męki Pańskiej.
  „Dzieło Stanisława Kulona […] daje się wpisać w szersze zjawisko, które określa się niekiedy mianem „rewolty pamięci”. Znamionuje je krytyka oficjalnych wersji historii, odkrywanie zepchniętych w niepamięć fragmentów dziejów, rewindykowanie śladów przeszłości wymazanej i skonfiskowanej – pisze Renata Rogozińska.

   ]]>