Wielki Tydzień

MĘKA, ŚMIERĆ I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
W SZTUCE POLSKIEJ XIX I XX WIEKU

Pod patronatem:
Jego Eminencji Józefa Kardynała Glempa Prymasa Polski
Pana Lecha Kaczyńskiego Prezydenta m.st. Warszawy

Miejsce ekspozycji: Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie
Termin ekspozycji: 7 kwietnia – 8 maja 2003
Autorzy scenariusza, projektu plastycznego i kuratorzy wystawy: Jacek Chromy, Łukasz Kossowski
Autor stylizowanych tablic z tekstami średniowiecznej polskiej poezji pasyjnej: Janusz Guzowski

Ostat.Wiecz.Blekit1990[1] Edward Okuń Judasz

Janusz Marciniak – Ostatnia wieczerza                             Edward Okuń – Judasz

Wystawę wypełniło ponad 40 wybitnych dzieł sztuki polskiej XIX i XX wieku z takimi jej przedstawicielami jak m.in.: Jacek Malczewski, Jerzy Nowosielski, Witold Wojtkiewicz, Jan Matejko, Józef Pankiewicz, Jan Dziędziora, Adam Chmielowski, Tadeusz Brzozowski, Wojciech Weiss, Edward Okuń, Jan Styka, Antoni Michalak, Stanisław Rodziński, Jacek Sempoliński, Wilhelm Kotarbiński, Aleksander Kłopotowski, Kiejstut Bereźnicki, Leon Wyczółkowski, Alina Szapocznikow, Marek Żuławski, Tadeusz Boruta, Gustaw Zemła, Wojciech Sadley.

Michalak Ukrzyżowanie z Marią Magdaleną Wojciech Weiss Zdjęcie z Krzyża

Antoni Michalak – Ukrzyżowanie             Wojciech Weiss – Zdjęcie z Krzyża

Adam Bunsch Niewiasty u grobu

Adam Bunsch – Niewiasty u grobu

Jan Matejko Zmartwychwstanie Malczewski-Zmartwychwstanie[1]

Jan Matejko – Zmartwychwstanie      Jacek Malczewski – Zmartwychwstanie

wielki_tydzien[1]

Wystawie towarzyszył
album-katalog „Wielki Tydzień”
Red. E. Kosieradzka, E. Wygnańska
Stron: 136
Format: 24,5 x 31
Oprawa: miękka
ISBN: 83-88823-67-1
Warszawa 2003

Sponsorzy:
Urząd m.st. Warszawy w ramach mecenatu nad kulturą
RENESANS-TRANS – transport dzieł sztuki
Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusza Grzegorczyka
GRAFOMAT Spółka Jawna – papier na katalog
Prymasowska Fundacja im. kard. A. Hlonda