Adam Mickiewicz 1798-1855

ADAM MICKIEWICZ 1798 – 1855

Stała wystawa jubileuszowa w Muzeum Literatury w Warszawie

Scenariusz – Jacek Chromy
Konsultacja naukowa – Janusz Odrowąż-Pieniążek
Projekt plastyczny – Krzysztof Burnatowicz

Młodość Rosja

Fragmenty wystawy: Młodość i okres pobytu w Rosji

Wystawa prezentuje niemal całą kolekcję pamiątek mickiewiczowskich ze zbiorów Muzeum Literatury jego imienia oraz malarstwo, grafikę i rzemiosło związane z kręgiem bliskich Poety oraz środowiskiem w jakim się rozwijał i działał. Wystawa ma układ chronologiczny, oprowadzają po niej głównie fragmenty z poezji Adama Mickiewicza i jego korespondencji.

Okres drezdeński Paryż - Lozanna

Fragmenty ekspozycji: okres powstania listopadowego i emigracji we Francji

Na wystawie pokazywne są liczne rekopisy i pierwodruki mickiewiczowskie.Poprzez eksponaty i klasyczną scenografię wystawa dokumentuje dzieje życia i twórczości jednego z najwybitniejszych twórców polskiej kultury, dając jednocześnie syntetyczny wykład o najistotniejszych prądach artystycznych i wydarzeniach historycznych i politycznych Europy XIX wieku.

Paryż Ostatnie lata

Fragmenty ekspozycji: lata paryskie, towiańszczyzna

Na otwarcie wystawy przygotowany został katalog wystawy z anglojęzycznym aneksem dla gości zagranicznych oraz specjalny przewodnik po wystawie dla najmłodszych.

Niektóre z oryginalnych eksponatów wykorzystane były na planie scenograficznym filmu „Pan Tadeusz” w reżyserii Andrzeja Wajdy.