* Lech Okołów

SIERPIEŃ/GRUDZIEŃ 2009

W Galerii SZTUKA w Babicach Nowych k. Warszawy
do 31 grudnia 2009 r. czynna była wystawa obrazów prof. Lecha Okołowa

mała SYGNATURA S6305050

Malarstwo Lecha Okołowa pełne jest emocji i autonomicznych, chciałoby się powiedzieć, pełnych radości poszukiwań. Krytycy piszą o jego twórczości, że jest rzadkim przykładem jedności życia i sztuki. Jest jednocześnie przykładem doskonalenia się człowieka. Okołów obserwuje, chwyta ułamkowe wrażenia i spaja je w dynamiczną, często bardzo kolorową i spójną całość. Maluje człowieka, przedmioty pośród których żyje, ale i naturę. Jego obrazy utrwalają świat i jego piękno oraz dramatyzm. Okołów maluje człowieka oraz jego osamotnienie, które czasem przejawia się w umaszynowieniu.

Umaszynowiony II, 1990 S6305041

Lech Okołów – Umaszynowiony II, 1999 (akryl, płótno 40 x 40 cm)

Silnie obecna jest w malarstwie Okołowa przestrzeń. Może dlatego jego płótna tak dobrze  “czują się” w dużych przestrzeniach wystawienniczych, a także w miejscach specyficznych i nietypowych; w zabytkowych budowlach jak i nowoczesnych przestrzeniach uprzemysłowionego świata współczesnego.

Champion I S6305120 mod

Lech Okołów – Champion I, 1987 (akryl, płótno, 116 x 89)

Lech Okołów ma licznych zwolenników swojej twórczości. Podobnie jak każdy Twórca spotyka się też z niezrozumieniem lub krytyką. Nie można jednak przejść obojętnie obok jego płócien, czego doświadczamy eksponując je w naszej Galerii. Mają one w sobie taką specyficzną siłę, że wywołują rozmowy. A więc żyją.

Bestia S6305121 mod

Lech Okołów – Bestia, 2005 (akryl, płyta, 70 x 124)